Helsingør - Trykkerdammen

Helsingør og Trykkerdammen

"Twin"-vraget, et stenrev, muslingebanker og god dybde.


Hvis du vil have dybde på Sjælland, er det Trykkerdammen i Helsingør, som du skal tage til.

Der ikke mange steder omkring Sjælland, hvor du kan finde dybder på mere end 10 meter, men Trykkerdammen i Helsingør er en af dem. Beliggende syd for Helsingør havn med udsigt til Kronborg får du et divesite med en smuk udsigt.

Indtil 1930’erne lå der i Trykkerdammen en lille naturhavn, som blev fyldt op for at give plads til strandvejen. Indtil 1970’erne blev havnen brugt af badende, men dette stoppede pga. rensningsanlæggets udledninger i Øresund, og dermed var vandkvaliteten efterfølgende dalende. De sidste tegn på et tidligere aktivt fiskeri i Trykkerdammen kan ses ved de små fiskerhuse og pælene til ophængning af fiskenet, der stadig står på stejlepladsen.

I 2014 blev Trykkerdammens Brolaug dannet, som står bag opførelsen af badebroen.
Trykkerdammen har en lang og spændende historie, der går fra det sted Helsingør startede omkring naturhavnen, til at være galgebakke med henrettelser, til at være et af et af fem steder Helsingør fik sit drikkevand fra og meget mere. Ønsker du at dykke mere ned i historien omkring stedet, kan du klikke her: http://www.helsingorleksikon.dk/index.php/Trykkerdammen 

Sådan dykker du dette site:

Du kommer i vandet enten ved at gå i fra stranden eller ved at gå ud på broen og tage en af de to trapper. Går du i fra stranden, skal du være opmærksom på, at stenene i vandkanten kan være glatte, og at der under overfladen, tæt på land, kan være større sten, som du kan snuble over. Specielt, når bølgerne slår ind over, kan det være svært at se. Vælger du at gå I fra trapperne på broen, skal du være opmærksom andre brugere af broen. Der er to trapper. Tager du den yderste, kan der ved højvande være mere end 1,5 meter dybt, og med lidt bølgegang kan det være vanskeligt at få finner på, mens du er i vandet. Her kan du i stedet vælge den inderste trappe, som er halvvejs på broen, hvor vandet ikke er nær så dybt.

Der kan være meget strøm i Øresund på dette sted, og du kan tit opleve, at strømmen kører i forskellige retninger på forskellige dybder. Vi anbefaler, at du læser vores beskrivelse af vejret (link), og anbefaler fcoos app eller DMI's vejr-app til aflæsning af vejr- og strøm. Fcoo giver dig den korrekte data her og nu, hvor DMI's app er lettere at aflæse. Stedet er, som andre steder, bedst efter et par dage med fralandsvind.

Seværdigheder på dette dyk:

Svømmer du stik øst (kurs 90) fra badebroen, starter et ålegræs og tangbælte omkring 2,5 meter og slutter omkring 6 meter. Ved ca. 9 meter starter muslingebanker og sukkertang. Herefter, omkring 12 meter, er der ikke ret meget mere at se, medmindre du er på udkig efter eremitkrebs og større eller mindre snegle. Drejer du stik nord (0 eller 360 grader) ved 10,5 meter og holder dybdekurven, støder du på et tidspunkt ind i en jolle og efter denne, resterne af vraget “Twin”, også kaldet “PADI-vraget”.

Hvis du forventer Danmarks svar på Thistlegorm, så er du desværre sikker på at blive skuffet. Twin var en lille fiskekutter på ca. 9,5 x 3,5 meter, der sank under ukendte omstændigheder i sommeren 1991. Pga. vejr og strøm er der næsten ikke mere tilbage af hende. Kigger du på østsiden af “Twin”, kan du se en række flasker, der leder ud, og følger du flaskerne, kommer du til en bunke toiletter på ca. 15 meter, der er lagt for at starte et mindre rev.

En anden måde at finde "Twin"-vraget er at tage en kurs 65 (kurs 245 for at komme retur) og svømme ca. 155 meter fra enden af badebroen. Derfra kan du finde toiletterne ved at fortsætte kurs 75 (retur kurs 255).

Hvilket dyreliv/flora kan du opleve?

I Trykkerdammen er der spottet et rigt dyreliv:

Stor tangnål, Almindelig tangnål, Lille tangnål, Stor næbsnog, Trepigget hundestejle, Tangsnarre, Ålekvabbe, Ål, Hestemakrel, Sild, Makrel, Sej, Torsk, Hvilling, Skrubbe, Rødtunge, Tunge, Rødspætte, Ising, Pighvarrer, Slethvarrer, Almindelig ulk, Panserulk, Rød knurhane, Grå knurhane, Plettet fløjfisk, Stribet fløjfisk, Toplettet kutling, Sortkutling , Spættet kutling, Glaskutling, Kysttobis, Havørred, Tangspræl, Fjæsing, Havkarusse, Savgylte, Hornfisk, Stenbider, Sandkutling, Tungehvarre, Femtrådet havkvabbe, Snippe, Stribet mulle, og 10-armet blæksprutter. I muslingebankerne og sukkertangen kan du finde nøgensnegle. 


Sikkerhed & Vejr:

Husk at aflæse vind og strøm. Du kan få gode råd på vores "vejr-dokument" nedenunder her, men ellers benytte dig af Fcoos app, som giver dig præcise data her og nu, eller DMI's vejr-app, som er lettere at aflæse. Øresund er en af forbindelserne mellem Østersøen og Kattegat. Pga. det snævre område mellem Helsingør og Helsingborg, kan dette lægge et pres på vandet, der skal igennem her, og dermed føre til kraftige strømme.

 

Du kan ofte se, hvor det skifter i form af et springlag, hvor vand fra Østersøen med mindre salt møder vandet fra Kattegat, der har en højere salinitet. Hér kan du indimellem opleve, at det ene lag strømmer mod nord-syd, og det andet syd-nord. For at komme ud af strømmen, kan du altid svømme mod vest. Dermed kommer du ind til land. Indtil ca. 10 meters dybde, kan du se skråningen mod land. Herfra flader bunden ud, og det kan være svært umiddelbart at orientere sig vha. naturlig navigation. Husk derfor altid at medbringe kompas. 

Der er en del bådtrafik i området, dels pga. Helsingør Bådudlejning, og dels fra flere fiskerbåde, der driver gennem Øresund, hvorfra der fiskes og pirkes torsk. Sørg altid for at have en tydelig markeret dykkerbøje med.

Der fiskes også med garn i området, så vær specielt opmærksom, hvis du undervandsjager.

Bøjeregler og bådtrafik

Der er en del bådtrafik i området, dels pga. bådudlejningen, dels fra flere fiskerbåde der driver gennem Øresund, hvorfra der fiskes og pirkes torsk. Sørg altid for at have tydelig markeret dykkerbøje med.

Du kan læse mere om "Det Gode Dyk" og få råd og vejledning til, hvordan du får den bedste oplevelse ud af jeres Drive & Dive tur ved at klikke på boksen herunder.

 

Vær opmærksom på, at der skal være plads til roklubbens og bådudlejningens både. Husk bøje/DSMB for at vise, hvor du/I er.

AED

Nærmeste AED er i roklubben 200 meter mod nord fra parkeringspladsen.

Færgevej 1, 3000 Helsingør ca. 200 meter nord fra parkeringspladsen. Hjertestarteren er tilgængelig døgnet rundt og er placeret udendørs på klubhuset, ved træningslokalet, der ligger nord i bygningen. Alternativt kan du bruge Boliggården Afd. 13 Ørehøj, Trykkerdammen 13 kældre, 3000 Helsingør, som også er tilgængelig døgnet rundt og placeret ved Trykkerdammen opgang 13 i kælderniveau, ved siden af et målerskab og en postkasse. Du skal igennem en dør, og døren til kælderen er aldrig låst.

Du kan hente mere information fra Trygfondens hjertestarter-app, hvor du også kan se tilgængeligheden. Grøn: tilgængelig døgnet rundt, gul: tidsbegrænset tilgængelighed og rød: ikke tilgængelig.

Klik her og find den nærmeste hjertestarter.


Husk alt dit udstyr

De fleste af os har sikkert prøvet at stå ved divesitet og mangle udstyr. Det er brandærgerligt og kan ødelægge selv det bedste humør. Vi har lavet en checkliste til dig, som du kan finde ved at klikke på boksen herunder.

 

Har du ikke dit eget udstyr, kan du selvfølgelig også leje det hos Kingfish. Klik her for udstyrsudlejning.


 Adresse

Det tætteste du kommer på adresseen (badebroen) er Søndre Strandvej i Helsingør, kun få meter nord for Helsingør Bådudlejning: Færgevej 2, 3000 Helsingør, eller syd for Helsingør Roklub, da du skal forbi rundkørslen længere fremme og køre syd ad Strandvejen.

56.025786, 12.606514

 Parkering

Kommer du ad Helsingørmotorvejen følger du E55/E47 mod Færgen. I rundkørslen før du kører ind på færgeområdet, kører du i stedet sydpå af Strandvejen. Det er så nord ad Strandvejen, hvis du køre i retningen af Bådudlejningen. Et par hundrede meter fremme på højre side kommer der en parkeringsplads, som deles af dykkere, fiskere og badere, hvor der i forlængelse af parkeringspladsen er en plæne, hvor du kan geare up. Begræns den plads du optager med udstyr osv.

Sidst men ikke mindst: Husk at kigge dig godt til begge sider før du krydser vejen, da der nogle gange køres stærkt på denne strækning.

Faciliteter

Inden du kommer til Trykkerdammen, kører du forbi en Shell-tank. Her kan du ganske gratis låne et toilet. Der er dog lidt langt at køre, hvis du allerede er nået frem til dykkerstedet, så tag en tur forbi inden. Det er også her, at du kan anskaffe dig snacks og drikkevarer til efter dykket. Angående bådebroen, er det bedst ikke at have udstyr liggende på broen, og brug helst dykkerlejderen (stigen) på broens venstre side.

 Fakta / Området
  • Området bliver flittigt brugt året rundt af dykkere, fiskere, badende, kajakker m.m.
    Hold fri af bådudlejningen og deres kunder, og vær opmærksom på kajakker, der undertiden kan sejle meget tæt op ad broen. Ligeledes skal de være plads til roklubbens både.
  • Max. dybde: 15 meter, man kan dog få +25 meter, men det kræver en meget lang svømmetur. Vil du derud, skal du være sikker på, at du har lavet en ordentlig gasberegning, hvis du er flaskedykker.
  • Type: Stranddyk, naturdyk
  • Certificeringsniveau: Open Water Diver
  • Andet: Området bliver også flittigt brugt af fridykkere og UV-jægere. Det er vigtigt, at man husker, at der også er lystfiskere i området, og derfor afmærker sin position med tydeligt markeret bøje.

Hvad leder du efter?